UZMANLIK ALANLARI

  • Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna
  • Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları
  • Orta-Doğu Avrupa ve Balkan Politikaları
  • Rus Dış Politikası
  • Rusya, Ukrayna, Türk Dış Politikası, Orta Avrupa ve Orta Asya cumhuriyetleri ile savaş kuramları
  • Savaş Kuramları
  • Uluslararası Politika
  • Uluslararası İlişkiler Kuramları