UZMANLIK ALANLARI

  • Uluslararası Politika ve Uluslararası İlişkiler Kuramları
  • Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları
  • Orta-Doğu Avrupa ve Balkan Politikaları
  • Rus Dış Politikası ve BDT Politikaları (Ukrayna, Orta Asya Cumhuriyetleri)
  • Türk Dış Politikası
  • Savaş Kuramları
  • Barış ve Çatışma Çalışmaları