ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

I- Üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar

– ISA International Studies Association

– BISA British International Studies Association

– CEEISA Central and Eastern European International Studies Association

– World International Studies Congress

II- Ulusal ve uluslararası Mesleki Kurum ve Kuruluşlarda Görevler

Mayıs 2017         Belçika – Brüksel Hür Üniversitesi – ULB’de Erasmus Öğretim Üyesi Değişim programı kapsamında “Rus dış politikası”, “Orta Asya ve Kafkaslar” üzerine lisansüstü seminerler sunumu ve yüksek lisans tez yönetimi yardımcılığı (toplam 10 saat)

Temmuz 2016      NATO – Varşova Zirvesi Uzmanlar Forumu, Varşova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Uzmanlar toplantısına davet (Varşova, Polonya).

Nisan 2016          AGİT Kazakistan Milli Meclis seçimi – Kısa dönem Seçim Gözlemciliği Türkiye temsilcisi (T.C. Dışişleri Bakanlığı adına)

Kasım 2015         NATO – Barış İçin Ortaklık Programı (Partnership for Peace) için “Uluslararası Kriz Yönetiminde Karar Alma Sorunları” başlıklı (İngilizce) seminer sunumu ve tartışma moderatörlüğü (Ankara – Genelkurmay Başkanlığı)

2013-2015           Belçika – Brüksel Hür Üniversitesi – ULB’de Erasmus Öğretim Üyesi Değişim programı kapsamında “Rus dış politikası”, “Orta Asya ve Kafkaslar” üzerine (her biri 10’ar saatlik) lisansüstü seminerler sunumu

2008-2013           Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Uluslararası İlişkiler doktora programında “Uluslararası İlişkiler Kuramları” ve “Uluslararası Olguların Teorik Etüdü” başlıklı (3’er saatlik) derslerin yönetimi

Mayıs 2010         İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Çerkezler Araştırma Grubu seminerlerinde “Çarlık Rusya’sından Sovyetlere Kuzey Kafkasya’nın değişen idari yapıları” başlıklı 3 saatlik seminer.

2006-2016           T.S.K. Harp Akademileri Kurmay Subay eğitim seminerleri (Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları, Rus Dış Politikası, Doğu Avrupa Politikaları başlıklı – her biri 5 saatlik seminerler)

Aralık 2008          Avusturya – Stadtschlaining Avrupa Barış Üniversitesi’nde lisansüstü düzeyde “Gürcistan-Rusya Krizinde Türkiye’nin Arabulucuğu” konulu 3 saatlik (İngilizce) seminer

Eylül 2008            AGİT Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimi – Kısa dönem Seçim Gözlemciliği Türkiye temsilcisi (T.C. Dışişleri Bakanlığı adına)

2005-2006           İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans ve doktora programlarında “Uluslararası İlişkiler Kuramları” başlıklı dersin yönetimi

Ocak 2005           Bişkek AGİT Akademisi (Kırgızistan) “Orta Asya Politikaları” Yüksek Lisans programı çerçevesinde “Challenges and Prospects for the regional cooperation in Central Asia” konulu seminer dersleri (16 saat – İngilizce)

Mayıs 2005         İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Çerkezler Araştırma Grubu seminerlerinde “Çarlık Rusya’sından Sovyetlere Kuzey Kafkasya’nın değişen idari yapıları” başlıklı 10 saat seminer.

Ekim 2004           Avrupa Konseyi adına Kosova’da Parlamenter Seçimler Gözlemciliği – Türkiye temsilcisi (CEEOM IV Mission) (T.C. Dışişleri Bakanlığı adına)

1999-2001           İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programında “Orta Asya ve Kafkas Politikaları” ve “Rus Dış Politikası ve BDT” başlıklı derslerin yönetimi

1991-1998           Can Yayınları Fransız Dili Çevirmenliği (V. Hugo / Bir İdam Mahkûmunun Son Günü – 20. Baskı; T. Ben Jelloun, Tanca’da Sessiz Bir Gün; L. Mizon, İnka’nın Ölümü; P. Assouline, Camondoların Sonuncusu)

 

III- Uluslararası Akademik Dergilerdeki Hakemlik ve Editörlük görevleri

Security Dialogue” (SSCI), Polish Journal of International Affairs, Uluslararası İlişkiler (SSCI), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler, Marmara Üniversitesi SBF Dergisi, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler, Uluslararası Hukuk ve Politika, Orta Asya ve Kafkas Çalışmaları, Güvenlik Araştırmaları, vd.