Erhan Büyükakıncı, geleneksel sanatların tezhip ve minyatür alanlarına ilk adımlarını 2005 yılında attı. Tezhip eğitimine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü bünyesindeki Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhanesi’nde, minyatür eğitimine ise Yıldız Sarayı Geleneksel Sanatlar Merkezi’nde başladı. Hocaları Gülbün Mesara ile merhum Nusret Çolpan oldu. 2007 yılından itibaren sadece tezhip alanında yoluna devam etme kararı aldı. 2009 yılından itibaren yine Gülbün Mesara’nın hocalığı altındaki Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Geleneksel Sanat Atölyesi’nde tezhip, çini ve taş boyama, şukûfe çalışmaları alanlarında uzmanlaşmak yanı sıra akkâse ve yazılı ebru dallarındaki eserleriyle de düzenlenen sergi çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

2007’de Amasya, 2008’de Konya, 2009’da Ege bölgesi (mezar taşları), 2010’da Mardin’deki mimari anıtların tezyini yorumlama ve 2013′te Karaman ve Karamanoğulları sanatına ilişkin tezyini yorumlamalar  çalışmalarına katıldı. Halen Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Geleneksel Sanat Atölyesi’nin Edirne ve Bursa konulu tezyini yorumlama projelerinde yer almaktadır. Yaptığı çalışmalarda özellikle geçmişten günümüze aktarılması gereken kültür mirasımızın reprodüksiyon ve restitüsyonuna dair olan eserlere yoğunlaşmaktadır ve bu çerçevede hat, tezhip ve ebru buluşması fikrini daha da geliştirmeyi arzulamaktadır. Bir bölümü kırılmış ya da kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin akademik bir zihniyetle tekrar yaşatılmasından hareketle restitüsyon araştırmalarına yoğunlaşmak hedefindedir.