Yurtdışı (Social Sciences Citations Index kapsamındaki) dergilerde yayınlanmış makaleler

– “The Neo-Communist Parties and Power in Central and Eastern Europe: Change in Political Discourses and Foreign Policy Positions”, East European Quarterly,2005, C. 39/3, ss. 367-403 (ISSN 0012 8849) (International Political Science Abstracts, Historical Abstracts).

– “Syndromes and Alternatives for the Slovak Foreign Policy: the Process of restructuring after the Velvet Divorce”, East European Quarterly,2002, C. 36/1, ss. 79-102 (ISSN 0012 8849) (International Political Science Abstracts, Historical Abstracts).

 

Yurtdışı hakemli ve alan indeksli uluslararası  dergilerdeki makaleler

– “Le Processus constitutionnel et la restructuration institutionnelle dans les républiques turcophones de l’ex-URSS: l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan,” Central Asian Survey, Vol. 18, No. 1, 1999, ss. 79-99 (International Political Science Abstracts, Historical Abstracts).

 

Yurtdışı kitaplarda yayınlanan bölümler

– “The new role of Russia in the European Security”, in Sai Felicia Krishna-Hensel, The New Millenium : Challenges and Strategies for a Globalizing World, Ashgate Publ., 2000, ss. 121-148.

“The patterns of integration in Central Asia”, (Derl.) Salomon Ruysdael, New Trends in Turkish Foreign Policy, Lincoln, Writers Club Press, 2002, ss. 235-251.

 

Ulusal hakemli dergilerdeki makaleler

– “Comparing of Hungarian and Polish Neo-Communist Parties”, Perceptions, Vol. 13, No. 1, Winter 2008. (PAIS Index)

– “Security Issues and Patterns of cooperation in the Black Sea Region”, The Turkish Yearbook of International Relations, Ankara Üniv. SBF Yayınları, No. 35, 2004, ss. 17-42.

 – “Uluslararası İlişkilerdeki Savaş İncelemelerinde Tarihin Metodolojik Araç olarak Kullanımına Bir Bakış”, Doğu Batı Dergisi, No. 24, Ağustos-Ekim 2003, ss. 83-104.

– “Patterns of Integration in Central Asia”, Perceptions, Vol. 5, No. 1, Mars-Mai 2000, ss. 161-181. (PAIS Index)

– “Komünizm sonrası Geçişin İktisadi Boyutu: Eski SSCB Cumhuriyetlerinin İktisadi Bağımsızlık yönündeki İlk Adımları (1992-1995)”, Sosyal Bilimler Dergisi, C.III, No. 3, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1998.

 

Yurtiçinde yayımlanan kitaplara makale ve bölüm katkıları

“1989 Çek Kadife Devrim Afişleri”, Grafist, C. 17, 2013,SS.129-160.

– “Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türkiye’den Avrasya’ya Bakış: Yeni Algılama Biçimleri ve Kurumsal Yöntemler” Der. Faruk Sönmezoğlu, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Derin Yay., 2012.

– “Türk-Rus İlişkileri: Tarihsel Rekabetten Çok Boyutlu Ortaklığa Geçiş”, Der. E. Büyükakıncı & E. Bacanlı, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu : Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 2012.

– “Asya Güvenlik Alanı içerisinde KGAÖ ve Rusya », Der. Almagül İsina, Asya’^da Güvenliğin İnşası ve CICA, İstanbul, TASAM Yay., 2012.

– “War and History: Methodological debates”, Derl. S. Yılmaz, 21. Yüzyılda Ulusal Savunma, İstanbul, 2009.

– “Kurtuluş Savaşı dönemi Sovyetler Birliği ile ilişkiler (1919-1922)”, Derl. H. Çakmak, Türk Dış Politikası, Ankara, 2009.

– “Renkli Devrimler ve Sovyet sonrası coğrafya”, Derl. Y. Özer, Tek Kutuplu Dünyada Yaşamak, İstanbul, Agora Yay., 2006, ss. 49-64.

– “Ermenistan Dış Politikası ve Uluslararası Sistem”, Derl. O. Yeşilot, Değişen Dünyada Kafkasya, İstanbul, Kitabevi Yay., 2005, ss. 119-140.

– Küreselleşme üzerine kuramsal çalışmalar: Merkezi Devlet ve Yeni Aktörler”, Derl. C. Karadeli, Küreselleşme – Alternatif Küreselleşme, Ankara, Phoenix Yay., 2005, ss. 25-58.

– “Vladimir Putin dönemi Rusya’sının Dış Politika Söylemleri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, 137-164.

– “Bağımsızlık sürecinde Ukrayna-Rusya İlişkileri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, ss. 401-436.

– “Soğuk Savaş sonrasında Türk-Rus İlişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 685-716.

– “Sovyet sonrası Orta Asya’da Türkiye’nin Dış Politika Açılımları: Özbekistan ve Türkmenistan ile ilişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 781-804.

– “AB-Rusya İlişkilerinde Güvensizlik Olgusu”, Derl. B. Dedeoğlu, Avrupa Birliği’nün Dünü ve Bugünü, İstanbul, Boyut Yay., 2003.

– “Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki Değişim Süreci”, Derl. C. Karadeli, Soğuk Savaş sonrası Avrupa ve Türkiye, Ankara Ayraç Yay., 2003, ss. 134-174.

– “Reconsidering the Foreign Policy Schools in Russia”, Turkish Views of Eurasian Studies – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2004, ss. 35-59. (Historical abstracts, PAIS)

– “Thinking about the economic security: the importance of economic instruments in the Russian foreign policy under Yeltsin”, Turkish Views of Eurasian Studies – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2003, ss. 3-29. (Historical abstracts, PAIS)

 – “The Democratisation in the post-Soviet Area and the Role of External Factors”, Turkish Views on Eurasia – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – OBİV, 2001, ss. 3-35. (Historical Abstracts)

– “Les mesures de prévention et de répression du terrorisme international en Droit International”, Coşkun Kırca’ya Armağan/Mélanges à l’honneur de M. Coşkun Kırca, Istanbul, Galatasaray Üniv. Yay., 1996.