Basılmış kitaplar

Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu : Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler, (Doç. Dr. Eyüp Bacanlı ile birlikte derleme), Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 2012, 870 sayfa.

Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, (derleme), Ankara, Phoenix Yayınevi, 2005, 466 sayfa.

 

Yurtiçinde yayımlanan kitaplara makale ve bölüm katkıları

“1989 Çek Kadife Devrim Afişleri”, Grafist, C. 17, 2013,SS.129-160.

– “Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türkiye’den Avrasya’ya Bakış: Yeni Algılama Biçimleri ve Kurumsal Yöntemler” Der. Faruk Sönmezoğlu, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Derin Yay., 2012.

– “Türk-Rus İlişkileri: Tarihsel Rekabetten Çok Boyutlu Ortaklığa Geçiş”, Der. E. Büyükakıncı & E. Bacanlı, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu : Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 2012.

– “Asya Güvenlik Alanı içerisinde KGAÖ ve Rusya », Der. Almagül İsina, Asya’^da Güvenliğin İnşası ve CICA, İstanbul, TASAM Yay., 2012.

– “War and History: Methodological debates”, Derl. S. Yılmaz, 21. Yüzyılda Ulusal Savunma, İstanbul, 2009.

– “Kurtuluş Savaşı dönemi Sovyetler Birliği ile ilişkiler (1919-1922)”, Derl. H. Çakmak, Türk Dış Politikası, Ankara, 2009.

– “Renkli Devrimler ve Sovyet sonrası coğrafya”, Derl. Y. Özer, Tek Kutuplu Dünyada Yaşamak, İstanbul, Agora Yay., 2006, ss. 49-64.

– “Ermenistan Dış Politikası ve Uluslararası Sistem”, Derl. O. Yeşilot, Değişen Dünyada Kafkasya, İstanbul, Kitabevi Yay., 2005, ss. 119-140.

– Küreselleşme üzerine kuramsal çalışmalar: Merkezi Devlet ve Yeni Aktörler”, Derl. C. Karadeli, Küreselleşme – Alternatif Küreselleşme, Ankara, Phoenix Yay., 2005, ss. 25-58.

– “Vladimir Putin dönemi Rusya’sının Dış Politika Söylemleri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, 137-164.

– “Bağımsızlık sürecinde Ukrayna-Rusya İlişkileri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, ss. 401-436.

– “Soğuk Savaş sonrasında Türk-Rus İlişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 685-716.

– “Sovyet sonrası Orta Asya’da Türkiye’nin Dış Politika Açılımları: Özbekistan ve Türkmenistan ile ilişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 781-804.

– “AB-Rusya İlişkilerinde Güvensizlik Olgusu”, Derl. B. Dedeoğlu, Avrupa Birliği’nün Dünü ve Bugünü, İstanbul, Boyut Yay., 2003.

– “Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki Değişim Süreci”, Derl. C. Karadeli, Soğuk Savaş sonrası Avrupa ve Türkiye, Ankara Ayraç Yay., 2003, ss. 134-174.

– “Reconsidering the Foreign Policy Schools in Russia”, Turkish Views of Eurasian Studies – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2004, ss. 35-59. (Historical abstracts, PAIS)

– “Thinking about the economic security: the importance of economic instruments in the Russian foreign policy under Yeltsin”, Turkish Views of Eurasian Studies – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2003, ss. 3-29. (Historical abstracts, PAIS)

 – “The Democratisation in the post-Soviet Area and the Role of External Factors”, Turkish Views on Eurasia – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – OBİV, 2001, ss. 3-35. (Historical Abstracts)

– “Les mesures de prévention et de répression du terrorisme international en Droit International”, Coşkun Kırca’ya Armağan/Mélanges à l’honneur de M. Coşkun Kırca, Istanbul, Galatasaray Üniv. Yay., 1996.