Basılmış kitaplar

– Barış Çalışmaları (derleme), Ankara, Liberte – Adres Yay. 2018, 760 sayfa.

– Savaş Kuramları : Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar (derleme), Ankara, Liberte – Adres Yayınları, 2015, 980 sayfa.

– Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu : Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler, (Doç. Dr. Eyüp Bacanlı ile birlikte derleme), Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 2012, 870 sayfa.

– Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, (derleme), Ankara, Phoenix Yayınevi, 2005, 466 sayfa.

 

Yurtiçinde yayımlanan kitaplara makale ve bölüm katkıları

– “Karl W. Deutsch”, Derl. E. Büyükakıncı, Barış Çalışmaları, Ankara, Adres Yayınları, 2018, ss. 114-137.

– “İskandinav Ekolü ve Barış Araştırmalarında Uzmanlaşmış Kurumlar” (Doç Dr. Cem Karadeli ile beraber), Derl. E. Büyükakıncı, Barış Çalışmaları, Ankara, Adres Yayınları, 2018, ss. 408-418.

– “Barış Operasyonları” (Dr. Aslıhan Turan Zara ile birlikte), Derl. E. Büyükakıncı, Barış Çalışmaları, Ankara, Adres Yayınları, 2018, ss. 450-475.

– “John Paul Lederach” (Dr. Tolga Bilener ile birlikte), Derl. E. Büyükakıncı, Barış Çalışmaları, Ankara, Adres Yayınları, 2018, ss. 506-530.

– “Türkiye-NATO-Rusya Üçgeninden Ukrayna Krizi ve Suriye Savaşına Dair Tartışmaları Sorgulamak”, Derl. Ü. Özdağ ve Y. Demirağ, Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?, Ankara, Kripto Yay., 2017, ss. 143-168.

– “J. David Singer”, Derl. E. Büyükakıncı, Savaş Kuramları, Ankara, Adres Yayınları, 2015, ss. 513-572.

– “John Vasquez”, Derl. E. Büyükakıncı, Savaş Kuramları, Ankara, Adres Yayınları, 2015, ss. 575-623.

– “Postmodern Okumalar ve James Der Derian: Güvenlik, Savaş ve Diplomasi”, Derl. T. Arı, Uluslararası İlişkilerde Postmodern Analizler – 2, Bursa, Dora Yay., 2014, ss. 77-104.

– “Rus dış politikasında ekonomik bölgeselleşme: Avrasyacı bütünleşme modelinden söz edilebilir mi?”, III. International Conference on Eurasian Economics Proceedings, C. 4, Eylül 2013.

“1989 Çek Kadife Devrim Afişleri”, Grafist, C. 17, 2013,SS.129-160.

– “Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türkiye’den Avrasya’ya Bakış: Yeni Algılama Biçimleri ve Kurumsal Yöntemler” Der. Faruk Sönmezoğlu, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Derin Yay., 2012.

– “Türk-Rus İlişkileri: Tarihsel Rekabetten Çok Boyutlu Ortaklığa Geçiş”, Der. E. Büyükakıncı & E. Bacanlı, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu : Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 2012.

– “Asya Güvenlik Alanı içerisinde KGAÖ ve Rusya », Der. Almagül İsina, Asya’^da Güvenliğin İnşası ve CICA, İstanbul, TASAM Yay., 2012.

– “War and History: Methodological debates”, Derl. S. Yılmaz, 21. Yüzyılda Ulusal Savunma, İstanbul, 2009.

– “Kurtuluş Savaşı dönemi Sovyetler Birliği ile ilişkiler (1919-1922)”, Derl. H. Çakmak, Türk Dış Politikası, Ankara, 2009.

– “Renkli Devrimler ve Sovyet sonrası coğrafya”, Derl. Y. Özer, Tek Kutuplu Dünyada Yaşamak, İstanbul, Agora Yay., 2006, ss. 49-64.

– “Ermenistan Dış Politikası ve Uluslararası Sistem”, Derl. O. Yeşilot, Değişen Dünyada Kafkasya, İstanbul, Kitabevi Yay., 2005, ss. 119-140.

– Küreselleşme üzerine kuramsal çalışmalar: Merkezi Devlet ve Yeni Aktörler”, Derl. C. Karadeli, Küreselleşme – Alternatif Küreselleşme, Ankara, Phoenix Yay., 2005, ss. 25-58.

– “Vladimir Putin dönemi Rusya’sının Dış Politika Söylemleri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, 137-164.

– “Bağımsızlık sürecinde Ukrayna-Rusya İlişkileri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, ss. 401-436.

– “Soğuk Savaş sonrasında Türk-Rus İlişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 685-716.

– “Sovyet sonrası Orta Asya’da Türkiye’nin Dış Politika Açılımları: Özbekistan ve Türkmenistan ile ilişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 781-804.

– “AB-Rusya İlişkilerinde Güvensizlik Olgusu”, Derl. B. Dedeoğlu, Avrupa Birliği’nün Dünü ve Bugünü, İstanbul, Boyut Yay., 2003.

– “Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki Değişim Süreci”, Derl. C. Karadeli, Soğuk Savaş sonrası Avrupa ve Türkiye, Ankara Ayraç Yay., 2003, ss. 134-174.

– “Reconsidering the Foreign Policy Schools in Russia”, Turkish Views of Eurasian Studies – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2004, ss. 35-59. (Historical abstracts, PAIS)

– “Thinking about the economic security: the importance of economic instruments in the Russian foreign policy under Yeltsin”, Turkish Views of Eurasian Studies – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2003, ss. 3-29. (Historical abstracts, PAIS)

 – “The Democratisation in the post-Soviet Area and the Role of External Factors”, Turkish Views on Eurasia – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – OBİV, 2001, ss. 3-35. (Historical Abstracts)

– “Les mesures de prévention et de répression du terrorisme international en Droit International”, Coşkun Kırca’ya Armağan/Mélanges à l’honneur de M. Coşkun Kırca, Istanbul, Galatasaray Üniv. Yay., 1996.