AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

GSÜ Senatosu üyeliği (İ.İ.B.F. senatörü) 2012 –

GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür yardımcısı 1999 – 2002

GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi 1998 – 1999

GSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İcra kuruluğu üyeliği 1997 – 2001

GSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği 2009 – ….

GSÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisansüstü Programlar Koordinatörü 1998 – ….

Marmara Üniversitesi – Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

Doktora-Yüksek Lisans Öğrenci alım jürisi üyelikleri 2005 – 2009

Doktora yeterlik jürisi üyelikleri 2005 – 2009 ‘dur.