AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

1999 – 2002    GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür yardımcısı

1998 – 2002    GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu üyesi

1997 – 2001    GSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İcra kurulu üyeliği

2009 – 2015    GSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurul üyeliği

2005 – 2009    Marmara Üniversitesi – Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Doktora-Yüksek lisans Öğrenci alım jürisi üyelikleri

2012 – 2017      Galatasaray Üniversitesi Senatosu – İİBF Senatörü

2014 – 2017      Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu üyeliği

2015 – 2016      Galatasaray Üniversitesi Etik Kurul üyeliği